top of page
Karolina Cabaj

Nazywam się Karolina Cabaj.

Jestem logopedą, neurologopedą, surdopedagogiem, pedagogiem terapeutą, terapeutą ręki oraz terapeutą miofunkcjonalnym.

Ukończyłam filologię polską ze specjalnością logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej

i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz neurologopedię z elementami audiologii i foniatrii

w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach świadczenia specjalistycznych usług logopedycznych, a także w jednym z krakowskich żłobków.

Dzięki udziałowi w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje, poszerzam wiedzę i zdobywam nowe umiejętności.

Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, Zespołem Downa i innymi zaburzeniami komunikacji językowej, a także ze specyficznymi trudnościami

w nauce tj. dysleksją, dysgrafią, dysortografią.

Prowadzę także zajęcia dla osób dorosłych w zakresie terapii wad wymowy, jąkania i emisji głosu.

Szczególnie interesuję się zaburzeniem komunikacji językowej jakim jest jąkanie, zarówno u dzieci jak i dorosłych.

W swojej pracy kieruję się podejściem holistycznym, ponieważ bardzo ważny jest dla mnie harmonijny rozwój dziecka. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz nauce poprzez zabawę i doświadczanie staram się osiągać

jak najlepsze efekty terapeutyczne.

2554600801348637_2_edited.jpg

Nazywam się Oliwia Woszczyna.

Jestem logopedą, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego.

Swoje doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne zdobywałam zarówno w zakresie pracy z dziećmi z wadami wymowy, ORM, afazją, autyzmem,

niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją, CAPD oraz jąkaniem

w placówkach państwowych (m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi) i prywatnych (m.in. PAREO Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej),

a także z pacjentami dorosłymi po incydentach neurologicznych

w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum oraz prowadząc terapię domową.

Szczególnie interesuję się tematyką emisji głosu i dykcji kształcąc w tym kierunku

dzieci i młodzież oraz doskonaląc swój własny warsztat wokalny.

W mojej pracy naukowej bliski jest mi temat Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD) oraz Afazji Pierwotnej Postępującej.

W pracy ważny jest dla mnie rozwój oraz kreatywne, indywidualne

i całościowe podejście do pacjenta dlatego z chęcią wzbogacam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach.

Na co dzień jestem pasjonatką jazdy konnej, gór, dobrej kawy i rękodzieła :)

zdjecie A.Morawa.JPG

Nazywam się Aleksandra Morawa.

Jestem logopedą i pedagogiem specjalnym.

Ukończyłam studia z filologii polskiej z oligofrenopedagogiką,

pedagogiki specjalnej ze specjalnością wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka i logopedii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach terapeutycznych oraz w szkole z dziećmi i młodzieżą w zakresie wad wymowy, niedokształcenia mowy o typie afazji, z opóźnionym rozwojem mowy, ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera.

Szeroki obraz zaburzeń w komunikacji językowej z jakimi się zetknęłam,

pozwolił mi na wysunięcie wielu wniosków dotyczących pracy logopedycznej.

 Aktualnie doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach
z zakresu wiedzy logopedycznej i pedagogiki specjalnej oraz skupiam swoje zainteresowania wokół terapii miofunkcjonalnej.

bottom of page