Karolina Cabaj

O mnie

Nazywam się Karolina Cabaj.

Jestem logopedą, neurologopedą, surdopedagogiem, pedagogiem terapeutą, terapeutą ręki oraz terapeutą miofunkcjonalnym.

Ukończyłam filologię polską ze specjalnością logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej

i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz neurologopedię z elementami audiologii i foniatrii

w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach świadczenia specjalistycznych usług logopedycznych, a także w jednym z krakowskich żłobków.

Dzięki udziałowi w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje, poszerzam wiedzę i zdobywam nowe umiejętności.

Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, Zespołem Downa i innymi zaburzeniami komunikacji językowej, a także ze specyficznymi trudnościami

w nauce tj. dysleksją, dysgrafią, dysortografią.

Prowadzę także zajęcia dla osób dorosłych w zakresie terapii wad wymowy, jąkania i emisji głosu.

Szczególnie interesuję się zaburzeniem komunikacji językowej jakim jest jąkanie, zarówno u dzieci jak i dorosłych.

W swojej pracy kieruję się podejściem holistycznym, ponieważ bardzo ważny jest dla mnie harmonijny rozwój dziecka. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz nauce poprzez zabawę i doświadczanie staram się osiągać

jak najlepsze efekty terapeutyczne.