top of page

LOGOLEK

To  specjalistyczny gabinet logopedyczno-pedagogiczny w Wieliczce

oferujący usługi z zakresu diagnozy i terapii.

Głównym celem placówki jest wspieranie rozwoju w atmosferze zrozumienia,

a dzięki holistycznemu podejściu osiągnięcie oczekiwanych

efektów terapeutycznych.

Poszukujemy Logopedy do zespołu!

Oferta

Diagnoza logopedyczna.

Terapia logopedyczna:

- wad wymowy u dzieci i dorosłych,

- jąkania u dzieci i dorosłych,

- zaburzeń komunikacji językowej u dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, alalią, Zespołem Downa, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem.

Wczesna interwencja logopedyczna.

Programowanie języka u dzieci niemówiących.

Zajęcia z emisji głosu.

Stymulacja wszystkich funkcji poznawczych
(funkcje słuchowe, funkcje wzrokowe, pamięć, motoryka mała i duża).

Terapia pedagogiczna dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz zagrożenia specyficznymi trudnościami w nauce.

Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

Zajęcia z terapii ręki.

Galeria

Logolek
Gabinet logopedyczny
Logolek
Logopedia

Kontakt

Śledziejowice 160

piętro 1

32-020 Wieliczka

(+48) 731 791 121

bottom of page